top of page

De 2e feministische golf wil gelijke rechten voor de man en vrouw. De vrouwen hebben nu ook het kiesrecht en recht op scholing maar gelijkheid is er nog lang niet. Vrouwen moesten nog steeds voldoen aan het beeld dat de man van hun had. De 2e golf ontstond in de Verenigde Staten in 1965 in Europa begon deze golf in 1967. In deze tijd mocht een vrouw wel werken en verdienen maar dit mocht nooit ten koste gaan van het gezin. Ook verdiende een man nog steeds meer met dezelfde baan. En ook was het vaak zo dat een man voorrang kreeg op werk ook al had de vrouw dezelfde of een betere opleiding. Hieronder een lijst aan punten die de 2e golf bereikt wilden hebben:

  • volledige gelijkheid aan de man. 

  • Recht op abortus (dit was toen nog verboden bij de wet)

  • Recht op anticonceptie

  • Het wijzigen van de huwelijkswetgeving waarin de man boven de vrouw werd gesteld. (tot 1956 was de getrouwde vrouw nog handelingsonbekwaam. Als er een huwelijk werd gesloten beloofde een vrouw nog gehoorzaamheid aan haar echtgenoot. Ze konden geen enkele rechtshandeling verrichten zonder toestemming van de man. Ze mochten bijvoorbeeld geen contract tekenen, geld ophalen, grote aankopen doen zonder toestemming van hun echtgenoot. Wat nog niet geschrapt was in 1956 is dat de man officieel hoofd was van het gezin. Deze wet verdween pas in 1969).

 

20 maart 1975 : De wet gelijk loon voor mannen en vrouwen. Werkgevers mogen vanaf nu mannen niet meer betalen dan hun vrouwelijke werknemers. 

 

1 maart 1980: wet gelijke behandeling voor de man en vrouw. Mannen en vrouwen moeten nu gelijk behandeld worden. Ze waren voor de wet dus gelijk. 

 

1984: Abortus werd volgens de wet onder bepaalde voorwaarden toegestaan 

 

1994: De algemene wet gelijke behandeling. Het verbied alle discriminatie op de grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of deurgelijke staat. 

safe-legal-abortion-3293539-1-56aa1d6b3d
97715_57755.jpg
bottom of page